SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ HUKUKU
SOSYAL GÜVENLİK ve İŞ HUKUKU İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri
Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin hizmetler
Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler
İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri
Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri
İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi ve raporlanması hizmetleri
İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri
İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına,incelemeye sunulmasına ve teftiş verilmesine ilişkin hizmetler
İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri
İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim ve seminer hizmetleri
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- MUHASEBE ve RAPORLAMA
- VERGİ DANIŞMANLIĞI
- HUKUK DANIŞMANLIĞI
 
 
Pro WEB