HAPSE GİRMEYEN 'PATRON' KALMAZ!
Yeni TTK, şirketleri hâkim ortaklardan korunması gereken küçük ortaklı yapılar sanıyor, şirketten para çekmeyi yasaklıyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bu haliyle 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi durumunda aile şirketlerinin patronlarına hapis yolu göründü. Çünkü yeni kanun, şirketten para çekmeyi kesinlikle yasaklayan bir düzenleme öngörüyor.

Oysa Türkiye'de şirketlerin yüzde 90'ında işler yürürken şirket sahipleri şirketten para çeker veya geri koyar. Şirketin nakit akışını ve işleyişini böyle yürütür. Yani ticaret hayatı içinde şirketten para çekmek kaçınılmaz olabiliyor. Yeni kanuna göre ise şirketten para çekildiği takdirde, 300 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ve hapis cezası var. Adli para cezaları hâkime bağlı. Şirket yöneticisi adli para cezasını 30 gün içinde yatıracak imkânı olmazsa hapse gönderilecek. Bu nedenle, "Bu kanun yürürlüğe girerse hapse girmeyen şirket yöneticisi kalmaz" yorumları yapılıyor.

BÜTÜN ŞİRKETLERİ ÇOK ORTAKLI SANIYOR
Peki bu düzenlemeler getirilirken ülkemizin gerçekleri dikkate alınıyor mu? Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun özünde ülkemizdeki tüm şirketlerin çok ortaklı olduğu, hâkim ortaklardan korunması gereken küçük ortaklı yapılar ağırlıklı olduğu gibi bir kabul var. Düzenlemeler genelde küçük ortakları korumaya dayalı şeffaflığa yönelik. Ancak ülkemizdeki sayısı 800 bin olduğu söylenen şirketlerin kaç tanesi aile şirketi olma dışında gerçek bir sermaye birlikteliği gösteriyor? Bu durumda verilen cevap şirketlerin yüzde 90'dan fazlasının aile şirketi olduğu şeklinde. Bu durumda yeni kanunun korumak istediği ortakla, şirketi yöneten ortaklar farklı kişiler olmuyor.

Şirketler hazırlıksız ceza yiyecek
Kanun şirket sahiplerine ve yöneticilere o kadar çok ceza getiriyor ki şirketleri yönetmek artık büyük uzmanlık istiyor. Uzmanlar ceza maddelerini getiren düzenlemeleri ekonomik hayatın lehine bile olsa şirketler hazır olmadığı için birçok ceza ile karşı karşıya kalacağını belirtiyor. Öyle ki kanunda şirketlerin ve sahiplerinin uyması gereken kurallar sıralandıktan sonra bu kurallara uyulmaması halinde karşılaşacakları cezalar 1 maddede 13 kalem ceza olarak arka arkaya sıralanıyor.

Borç para almak yasak
1-
Kanunun 358’inci maddesine göre şirket ortakları şirkete borçlanamayacak. Bu duruma aykırı davrananlar adli para cezasıyla karşılaşacak.

2-Gerçeği yansıtmayan envanter çıkaranlar ile saklanması gereken evrakları saklamayanlar 200 gün adli para cezası alacak.

3-Denetim elemanlarına defter ve belge sunmayanlar veya eksik sunanlar üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıyakalacak.

4-Türkiye Muhasebe Standartlarına ve bunların yorumlarına aynen uymayanlar 100 günden 300 güne kadar adli para cezası alacak.

5-Finansal tablolarını, faaliyet raporlarını ve genel kurul kararlarını ticaret sicilinde ve internette yayımlamayanlara 200 gün para cezası var.

6-Belgelerinin kopyalarını saklamayanlar iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

İŞTE MADDE 358
İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğer ki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun.

Kaynak: Habertürk

 

 
 
Pro WEB