SSK İLE İLGİLİ İŞVEREN VE MALİ MÜŞAVİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1-SSK'lı çalıştırdığımız elemanlarımızın her birine ÖZLÜK DOSYASI hazırlanmalıdır. Hazırlanacak özlük dosyasının içeriğinde olması gereken belgeler ve kimler tarafından hazırlanması gerektiği aşağıda açıklanmıştır. ELMANLARINIZLA İLGİLİ ÖZLÜK DOSYALARINI MUTLAKA HAZIRLATINIZ.

2- Her SSK'lı elemana öncelikle BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Düzenlemek yasal zorunluluktur.

UYGULAMADA- Özellikle emek gücü pazarlayan (güvenlik firmaları,temizlik firmaları)firmaları BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ  Düzenlemektedirler. Ancak Bu tip firmaların  Elemanları ile BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ düzenlerken  ihale şartnamesindeki  süreyi dikkate almaları gerekmektedir.

Aynı ihalenin tekrar kazanılması veya ihale sürelerinin uzatılması durumunda aynı elemanlara yapacağı SSK girişleri BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Yapmış olmasını gerekli kılmaktadır.Bu tip firmaların Böyle bir durumla karşılaşmaması için elemanlarını işe alırken BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ Yapmaları önerilir. ELMANLARINIZLA İLGİLİ  İŞ SÖZLEŞMELERİNİZİ YAPINIZ.

3-On kişiden fazla SSK lı  eleman çalıştıran firma sahipleri ; SSK lı olan elemanlarının maaşlarını  herhangi bir banka aracılığı ile ödemesi yasal zorunluluktur. Elden  ücret ödemek , makbuz karşılığı ödemek kesinlikle yasaktır. Bu duruma uymayan firma sahipleri çalıştırdıkları her eleman ve her ay için ayrı ayrı parasal cezaya çarptırılırlar   ELMANLARINIZLA İLGİLİ  BANKADAN HESAP AÇTIRINIZ MAAŞLARINI BANKADAN ÖDEYİNİZ.

4-Her SSK lı  çalışan elemanımızın ücretleri banka  aracılığı ile ödense dahi her ay için ÜCRET BORDROSU,  ve ÜCRET PUSULASI ayrı ayrı  imzalatılması yasal zorunluluktur.personelin aylık ücreti ni ödeme süresi takip eden ayın 20. Günüdür. ELMANLARINIZLA İLGİLİ  ÜCRET  BORDROSU  VE ÜCRET PUSULALARINI AYRI AYRI İMZALATINIZ.

5- SSK’lı çalışan elemanlarımız yıllık senelik izinlerini kullanmadan önce  işverenden izne çıkmak istediğini beyan eden yazı düzenleyip ……… tarihler arasında yıllık izne çıkmak istiyorum. Gereğini arz ederim şeklinde bir yazı ile izin almalı işveren bu yazıya göre yıllık izni kullandırmalıdır.

7- SSK’lı çalışan elemanlar mazeretsiz olarak 3 gün ardı ardına işe gemlemezlik yaparsa iş akdinin tazminatsız feshine sebep olurlar. Bu durumda iş veren 3 gün ardı ardına  işe gelmeyen eleman hakkında 2 şahit eleman imzası ile işe gelmeyen eleman hakkında tutanak düzenler. 3 gün ardı ardına düzenlenen tutanak sonunda 4. Gün noter aracılığı ile gelmeyen elemana iş akdinin ya fesih olduğu ya da işe geri dönmesi için ihtar gönderilir. Bu ihtarın çalışmayan elemanın mevcut adresine tebligat yapılması sonucu işe gelmeyen eleman tazminatsız işten çıkarılabilir.

İŞ AKDİNİN FESHİ
A-TAZMİNATLI

SSK lı çalışan elemanın çalışma süresi içinde;

- Evlenir veya Evlenmesinden sonra ki  1 yıl içinde işten kendi isteği ile ayrılırsa
- Emeklilik (hizmet yılı pirim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dahil)
- Ölüm halinde
- Askerlik nedeniyle işten kendi isteği ile ayrılırsa
- İşveren tarafından nedensiz işten çıkarılması halinde

İşçinin bu koşullarda işten ayrılma talebinde ihbar öneli aranmaz, Kıdem ve İhbar tazminatı hakkı vardır.

BİLDİRİM ÖNELLERİ

Çalışma süresi  01----06   ay arası olan personelin  2   haftalık ihbar öneli mevcuttur.
Çalışma süresi  06-18 ay arası  olan personelin     4   hafta  ihbar öneli mevcuttur.
Çalışma süresi  18- 36 ay arası  olan personelin    6   hafta   ihbar öneli mevcuttur.
Çalışma süresi  36 aydan fazla  olan personelin    8   hafta   ihbar öneli mevcuttur.      

A-   TAZMİNATSIZ
İş kanununun 17, 18, 19, 25. Maddelerine aykırı davrananlara   uygulanan işten çıkarmada TAZMİNAT   gerekmemektedir

İstifa edenlere (İhbar öneline uymak zorunda yoksa ihbar tazminatı bedeli maaşından kesilir) yapılan çıkış işleminde TAZMİNAT gerekmemektedir.

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

PERSONELİN GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

1

İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

 

2

İkametgâh İlmühaberi

 

3

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

 

4

Referansları ve CV' si

 

5

Sağlık Raporu

 

6

Kan Grubunu Gösterir Belge

 

7

Adli sicil kaydı

 

8

Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

 

9

2 adet vesikalık Fotoğraf

 

İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

1

Eleman İstek Formu

 

2

İşe Başvuru Formu

 

3

Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi

 

4

İşe Giriş Muayene Formu

 

5

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/1 a (matbu)

 

6

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi (matbu)

 

7

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a (matbu)

 

8

Aile Durum Bildirimi Formu

 

9

Çalışma Koşulları Değişikliğini Bildirir Dilekçe

 

10

İbraname

 

11

Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe

 

12

Yıllık Ücretli İzin Cetveli

 

13

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

 

14

Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

 

15

Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

 

16

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi SGK

 

17

İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

 

18

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

 
 
Pro WEB